Zingeving is een onderwerp dat steeds meer mensen bezighoudt met vragen zoals; hoe wens ik oud te worden, waar haal ik nog voldoening uit, hoe zet ik verworven wijsheid en levenservaring in, hoe draag ik bij aan de maatschappij? Veelal ontbreekt het aan een duidelijk overzicht wat het aanbod in een gemeente is als het gaat over zingevingsvraagstukken en/of activiteiten.

Van behoeftenonderzoek naar passend aanbod

Hoe zit het met de behoefte onder senioren in jouw gemeente? Zijn zij zich bewust van hoe ze oud willen worden? Waar kunnen zij terecht met hun vragen en hun ervaringen?

Ik kan een behoeftenonderzoek doen in jouw gemeente door in gesprek te gaan met senioren. Vanuit die opbrengst geef ik een advies over welke leemtes er mogelijk nog gevuld kunnen worden. En welke organisaties en partijen de samenwerking met elkaar kunnen aangaan en/of versterken zodat voor de senioren in de gemeente een aanbod ontstaat dat aan hun behoefte voldoet.