Individuele coaching op werk of privé

Door veranderingen in de organisatie of in de thuissituatie kan er sprake zijn van een disbalans. Dit kan gevolgen hebben voor het functioneren op het werk en thuis. Om te voorkomen dat collega’s met tegenzin naar hun werk komen of zelfs gaan uitvallen bied ik een coach traject aan.

In het traject is aandacht voor de volgende pijlers:
-Persoonlijke ontwikkeling
-Betekenisvol leven
-Balans werk en privé
-Verlieservaringen (rouwbegeleiding)
-Je gedroomde leven realiseren

Na dit traject heb je helder voor jezelf waar jouw kracht ligt en of en zo ja waar je in de organisatie helemaal op je plek bent.

Team coaching voor welzijnsorganisaties

Jullie zijn met alle collega’s hard aan het werk om het beste voor je klanten te bereiken. Iedere dag ga je met de mooiste intenties aan de slag en toch merk je dat het niet lekker loopt. Wat hebben jullie nodig om weer in de flow te komen? Zijn er andere manieren om tot resultaten te komen? Of jullie gaan een nieuw traject in; functieveranderingen zijn gewenst als antwoord op de ontwikkelingen in de maatschappij en het sociaal domein.

Uit ervaring weet ik hoe lastig het kan zijn om vanuit je eigen organisatie naar je functie te kijken. Soms zit je vastgebakken in hoe jullie het altijd hebben gedaan. Als er dan iets anders van je wordt gevraagd is het prettig wanneer een onafhankelijk deskundige met je meekijkt en meedenkt.

Ook bij het opstarten van een nieuw project kan het prettig zijn om ondersteuning krijgen van een coach die jarenlange ervaring heeft als sociaal professional. Met elkaar en individueel gaan wij in gesprek om de te ontdekken waar jullie kracht ligt. En hoe jullie de ingezette verandering kunnen implementeren in de organisatie.

Met elkaar gaan wij ontdekken wat er echt toe doet! En zo komen jij en je collega’s op de juiste plek in hun leven én in de organisatie.